Politika zachování soukromí

Název společnosti: AVEOLIA sro

Obchodní jméno: LA CHINATA

Sídlo společnosti: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikační číslo: 059 75 727

Telefon: 542 214 035

e-Mail: info@lachinata.cz

Název domény: www.lachinata.cz

Uživatelé zaškrtnutím políčka vyjadřují výslovně, svobodně a jednoznačně svůj souhlas, že jejich osobní údaje budou zpracovány poskytovatelem za následujícím účelem:

Zasílání obchodních reklamních sdělení e-mailem, faxem, SMS, MMS, prostřednictvím obchodních komunit nebo jakýmkoliv jiným elektronickým nebo fyzickým prostředkem v současnost i v budoucnu, který umožní předávat obchodní sdělení. Tato obchodní sdělení se budou týkat produktů a služeb nabízených poskytovatelem, případně jeho spolupracovníky nebo partnery, s nimiž uzavře dohodu o obchodní podpoře mezi svými zákazníky. V tomto případě třetí osoby nikdy nebudou mít přístup k osobním údajům. V každém případě budou obchodní sdělení vydávána poskytovatelem a budou se týkat produktů a služeb souvisejících se sektorem poskytovatele.

Vypracování statistických studií.

Vyřizování zakázek, žádostí nebo jakýchkoliv zadání podaných uživatelem prostřednictvím jakékoliv formy kontaktu, která bude dána uživatelům k dispozici na webových stránkách společnosti.

Zasílání informací o novinkách z webových stránek.

Poskytovatel informuje a výslovně zaručuje uživatelům, že jejich osobní údaje nebudou předány v žádném případě třetím společnostem a že vždy, kdy by mělo dojít k nějakému typu předání osobních dat budou držiteli údajů předem požádáni o výslovný, poučený a jednoznačný souhlas.

Veškeré údaje vyžádané prostřednictvím webových stránek jsou povinné, protože jsou potřebné pro optimální poskytování služby uživateli. Pokud nebudou poskytnuty veškeré údaje, poskytovatel nezaručuje, že dodávané informace a služby budou plně odpovídat jeho potřebám.

Poskytovatel v každém případě uživateli zaručuje možnost využít práva na přístup, opravu, zrušení, informování a namítání podle platného zákona. V souladu s ustanovením ústavního zákona 15/1999 o ochraně dat osobního charakteru (LOPD) bude moci tohoto práva využít zasláním výslovné žádosti s kopií svého dokladu totožnosti následujícími prostředky:

E-Mail: info@lachinata.cz

 

Uživatel se rovněž bude moci odhlásit od jakékoliv poskytované přihlášené služby kliknutím na oddíl odhlášení od veškeré elektronické pošty zasílané poskytovatelem.

Používání Cookies a souboru aktivity

Poskytovatel může sám nebo prostřednictvím třetí osoby, s níž uzavře smlouvu o poskytování služeb analýzy, používat cookies během návštěvy webových stránek uživatelem. Cookies jsou soubory vysílané prohlížečem prostřednictvím webového serveru, jejichž účelem je zaznamenávat aktivity uživatele během návštěvy.

Cookies používané webovými stránkami se týkají pouze anonymního uživatele a jeho počítače a neposkytují samy o sobě žádné osobní údaje o uživateli.

Používání cookies umožňuje, aby server, kde se web nachází, rozeznal vyhledávač používaný uživatelem a tím se vyhledávání stalo snadnějším, například umožňuje přístup dříve registrovaným uživatelům do úseků, služeb, slev nebo soutěží vyhrazených výlučně pro ně, aniž by se museli znovu registrovat při každé návštěvě. Používají se také k měření počtu návštěv a parametrů provozu, kontrole vývoje a počtu přístupů.

Uživatel má možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby byl upozorněn na příjem cookies a aby mohl zabránit jejich instalaci ve svém zařízení. Konzultujte prosím pokyny a manuály svého prohlížeče pro rozšíření těchto informací.

Pro používání webových stránek není nutné, aby uživatel povolil instalaci cookies vyslaných webovou stránkou nebo třetí osobou, která vystupuje jejím jménem, nicméně je nutné, aby uživatel zahájil novou komunikaci jako takovou u každé služby, jejíž poskytování vyžaduje předchozí registraci nebo přihlášení.

Cookies používané těmito stránkami mají v každém případě dočasný charakter a jediným jejich cílem je usnadnění pozdějšího přenosu. Cookies se v žádném případě nebudou používat ke sbírání informací osobního charakteru.

IP ADRESY

Servery webových stránek budou moci automaticky zjišťovat IP adresy a název domény používané uživatelem. IP adresa je číslo přiřazené automaticky počítači, jakmile se připojí na internet. Veškeré tyto informace se registrují v souboru řádně přihlášeného severu aktivit, který umožňuje pozdější zpracování dat pro získání výlučně statistických měření, která umožní zjistit počet zobrazení stránek, počet návštěv služeb webu, pořadí návštěv, špičku přístupů apod.

BEZPEČNOST

Webové stránky používají techniky zabezpečení informací obecně přijímané v průmyslu jako firewalls, postupy kontroly přístupu a mechanismy šifrování, toto vše s cílem zabránit nepovolenému přístupu k datům. Pro tyto účely uživatel/zákazník souhlasí, aby poskytovatel získal data nutná pro příslušné ověření kontrol přístupu.